ISTROPOLITANA PROJEKT

vsmu.sk
divadlolab.sk

O festivale 
Festival Istropolitana Projekt je jediným svojho druhu v stredoeurópskom priestore a dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie svojej práce, názorov a tvorby. Je platformou na stretávanie sa budúcich profesionálnych divadelníkov s významnými autoritami divadelného školstva, so svojím publikom a svojimi kolegami.
Projekt sa uskutočňuje s 2-ročnou periodicitou a umožňuje kontinuálnu vzájomnú konfrontáciu mladých umelcov a širokej diváckej verejnosti. Tento súťažný festival je svojím charakterom i ambíciami významnou udalosťou v kontexte slovenskej kultúry i divadelného školstva v stredoeurópskom regióne a je jediným svojho druhu na území SR.
Cieľom projektu je tvorivé stretnutie najmladšej generácie divadelných tvorcov z domácich a zahraničných škôl a prezentácia rôznych divadelných inscenačných a interpretačných  prístupov a poetík.

História
Divadelná fakulta VŠMU už od roku 1977 každé dva roky organizuje medzinárodný festival divadelných škôl pod názvom Istropolitana Projekt. Tento ročník bude už 22. v poradí.  Počas histórie sa v rámci festivalu predstavilo vyše 100 škôl z celého sveta ako napríklad z Izraelu, USA, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Švajčiarska, Maďarska, Talianska, Hong Kongu, Indie, Ruska, Španielska, Indonézie, Iránu a mnohých iných. Odohralo sa cca 200 podnetných predstavení. Na festivale začínali svoju kariéru aj osobnosti ako Buz Luhrmann (režisér filmu Romeo a Júlia, Moulin Rouge) či Barbora Bobuľová (herečka, t.č. v Taliansku, absolventka DF VŠMU).

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre