14:00 Divadlo Lab – Rumunsko – Podľa poviedky Bruna Schulza: August

Názov školy: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem / University of Arts Târgu-Mureş

Incsenačný tím

Režisér: Zoltán Balázs

Dramaturgia: Bernadett Zárug

Účinkujú: Brigitta Dőry, Brigitta Erőss, Róbert Fekete, Simon Jáger, Andrea Lukács, Gáspár Mesés, Viktor Szabó J., Míra Szilágyi, Lilla Zsenák

“Žijeme v novej ére ľudskej civilizácie, kde nás obmedzuje medializácia a internet na iný druh myslenia a učenia. V dnešnej vizuálnej kultúre, ktorá je preniknutá aj pojmom kultúry, sa zameriava na premenu lingvistického konceptuálneho myslenia na kreatívne. Kreativita je oveľa viac oceňovaná, a tak sú to tie veci, ktoré sú sotva spracované, ak vôbec, schopné vykonávané. Tieto zručnosti možno najefektívnejšie získať prostredníctvom umenia, vrátane divadla. Preto si myslím, že vzdelávanie umením by malo získať viac pozornosti vo vzdelávaní a v podnikových školiacich programoch. Je to veľmi dôležité pre “vysokú kultúru” divadla, aby nestratil svoj spoločenský vplyv. Zmenená musí byť uznaná a obrátená v náš vlastný prospech. Nestačí jednoducho použiť a zneužívať tradície a vedomosti, musíme si zvážiť a vziať na vedomie naše nové realizácie v novom notebooku. Preto potrebujeme nové listy papiera, nové farby, nové perá a nové myšlienky. “Zoltán Balázs.

17:00 Štúdio SND – Bulharsko – Elin Pelin: My Geraksovia

Názov školy: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ / NEW BULGARIAN UNIVERSITY

Incsenačný tím

Režia: Ass.prof. Snezhina Petrova

Dramaturgia: Ass.prof. Snezhina Petrova

Hudba: Gergana Dimitrova – BELONOGA

Scéna: Desislava Morozova

Kostýmy: Ass.prof. Snezhina Petrova

Svetelný dizajn: Georgi Batilov

Účinkujú: Кristiyan Yanev, Bozhidar Lyubomirov, Hristijana Stoimenova, Boyana Georgieva, Lachezar Doynov, Natali Yordanova, Veselina Boyadjieva, Valeria Ivanova, Tomi Mihaylov, Sonya Kovchezlieva, Rumen Hristov, Krasimira Doukovska

New Bulgarian University predstavuje súčasnú divadelnú verziu klasickej bulharskej novely “The Geraks” od Elin Pelin.
Hlavnou témou projektu je história bulharskej rodiny, jej vznik a rozpad na začiatku 20. storočia – časy, kedy “Ellin Pelin predstavil svoj príbeh”. Archetypálne témy v príbehu o dynamike rodinne orientovanej komunity a rodinnej mytológii súvisiace s myšlienkou “skrytej skúsenosti” sú témy aktuálne až do dnešného dňa, čo je vážnou profesionálnou výzvou pre rozvoj primeraného  divadelného jazyka, ktorý by premenil divákov na nový spôsob myslenia, pokiaľ ide o klasickú prácu Elina Pelina.

Príbeh Elina Pelina ďalej rozoberá tému pohlavia, zločinu a je univerzálnym matrixom, v ktorom sú začlenené medziľudské príbehy, rituály, praktiky a tradície rôznych spoločenstiev a skupín.

Divadelná inscenácia zdôrazňuje možnosť vrátiť do života hodnoty našich veľkých otcov, aby vytvorili aktívny dialóg medzi rôznymi úrovňami vzdelávacieho systému – strednej aj vysokej školy; zdieľať a vymieňať spoločné kultúrne dedičstvo s ľuďmi pomocou nástrojov vzdelávacieho divadla; zistiť spoločný jazyk na diskusiu o osobnom a rodinnom živote medzi rôznymi generáciami v oblasti múzického umenia.

20:00 Divadlo Lab – Chorvátsko – Franz Kafka: Premena

Názov školy: Akedemija dramske umjienosti u Zagrebu/ Academy of Dramatic Arts Zagreb

Incsenačný tím

Režisér:Hrvoje Korbar

Dramaturgia: Hrvoje Korbar

Hudba: Hrvoje Korbar

Scéna: Iva Maria Jurič, Hana Grebenar

Kostýmy: Lucija Smolčec

Svetelný dizajn: Ivan Luščić

Účinkujú: Boris Barukčić, Marin Klišmanić, Iva Kraljević, Robert Španić, Maruška Aras

Produkcia sa zaoberá tromi subjektmi a ich vzájomnými vzťahmi, ich súvislosťami a týmito troma sú: spoločnosť, rodina a jednotlivec. Spoločnosť predstavuje určitý “nadbytok”, v ktorom existuje rodina, menšia entita, zatiaľ čo jednotlivec predstavuje najmenšiu jednotku, ktorá sa podieľa na formovaní dvoch vyšších entít, rodiny a spoločnosti. Preto vo vzťahu k jednotlivcovi má rodina určité atribúty “nadmernej” entity, ale súčasne aj rodina a spoločnosť sú tvorené z jednotlivcov. Ale čo sa stane, keď jedna menšia entita (rodina) začne cítiť, že je odlišnou od toho, čo by očakával nadmerný subjekt (spoločnosť)? Čo sa stane, keď táto určitá rodina, z akéhokoľvek dôvodu, zastaví naplňujúce očakávania tejto nadmernej entity? Alebo keď nadmerná entita začína s represiou voči menšiemu subjektu? V takom prípade sa rodina stane odcudzená, začína vidieť spoločnosť v odlišnom svetle a vytvára svoje vlastné vnútorné zákony, ale zároveň udržiava svoje spojenie so spoločnosťou prostredníctvom mimikry alebo sociálnych masiek. Aby prežil a posilnil sa, rodina musí tiež izolovať určitého jednotlivca, prednostne toho, ktorý sa znova v niektorej časti jeho existencie odlišuje od iných. Vzájomné vzťahy medzi dvoma väčšími entitami viedli k izolácii, odcudzeniu a rovnakému mechanizmu vo vzťahu medzi rodinou a jednotlivcom.

Tu prichádza Gregor Samsa.

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre