Študentská porota

Plamen Harmandijev (Bulharsko)

Plamen Harmandjiev je študentom tretieho ročníka divadelných štúdii a divadelného manažmentu na National Academy for Theatre and Film Arts v Sofii.  Doma v Bulharsku pracoval na mnohých národných a medzinárodných divadelných. V máji v roku 2017 v Sofii bola premiéra “HYSTER”, predstavenie, v ktorom pôsobil ako asistent dramaturga. V novembri toho istého roku pôsobil ako účinkujúci pre berlínsku spoločnosť “SHE SHE POP” vo svojom vystúpení “Oratorio”, ktoré je súčasťou festivalu ACT v Sofii.

Vaiva Martišauskaité (Litva)

Vaiva Martišauskaitė v súčasnosti študuje históriu a kritiku kritiku hraných a filmových umení na Lithuanian Academy of Music and Theatre. Okrem jej záujmu o teoretické oblasti umenia pracuje aj ako producentka na rôznych študentských filmových a divadelných produkciách. V roku 2017 získala Vaiva prestížne študentské štipendium Irena Vaišytė za vynikajúci výkon akademickej a umeleckej činnosti. Je projektovou manažérkou a programovou vývojárkou Medzinárodného filmového festivalu “Šoblė”, dramatického festivalu “Dramokratija” a koordinátora vzdelávacieho programu pre Skalvijskú filmovú akadémiu.

 Samuel Chovanec (Slovensko)

Samuel Chovanec študuje divadelnú réžiu v prvom magisterskom ročníku na VŠMU. Venuje sa najmä autorskej tvorbe. Napísal 4 divadelné hry z toho dve sa  umiestnili na súťaži Nová dráma. V réžii sa venuje najmä skúmaniu formálnej zložky komunikácie s divákom.

Tamta Tavdishvili (Gruzínsko)

Tamta Tavdishvili získala magisterký titul v divadelnej režii z Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University.Je držiteľkou bakalárskeho titulu v odbore činoherné a filmové herectvo, ktoré vyštudovala na tej iistej univerzite.
Jej záujmy siahajú do oblasti fyzického divadla. V súčasnosti pracuje ako asistentka učiteľa javiskového pohybu na Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University. Ďalej pôsobí aj ako herečka v Kakha Bakuradze’s Movement Theater, hrá aj v predstaveniach v rôznych divadlách v Tbilisi a Gruzínsku.V roku 2016 bola členkou študentskej poroty “ISTROPOLITANA PROJECT”.V apríli 2018 bola účastníkom študentskej poroty “SETKANI / ENCOUNTER”.

Jan Janča (Slovakia)

Jan je študentom rézie tretieho ročníka v bakalárskom stupni na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V školskom divadle ako režisér vyprodukoval tri inscenácie (L.Norén- O láske, D.Mamet – Sexuálna perverzita v Chicagu, W.Wolf – Nič.A všetci svätí. Jan začal svoju kariéru ako herec v Českej republike.

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre