Hlavná porota

Patrice Pavis (Francúzsko)

Patrice Pavis patrí medzi popredných svetových teatrológov a odborníkov na súčasnú teóriu divadla. Bol profesorom divadelných študií na Univerzite Paris III. a VIII., na Univerzite v Kente, Canterbury (UK), pôsobil na viacerých nemeckých univerzitách a na Kórejskej národnej univerzite umenia. Svoj výskum zameriava predovšetkým na semiológiu a interkulturalizmus v divadle. Jedným z jeho najvýznamnejších diel je Divadelný slovník, preložený aj do slovenského jazyka, je jedným zo základných referenčných diel teatrológie. Spracúva množstvo tém a pojmov so zreteľom na semiologický a historický aspekt.

 Petr Christov (Česká republika)

Od roku 2002 sa na akademickej pôde venuje pedagogickým a odborným aktivitám v oblasti teórie divadla, umeleckej kritiky, francúzskej literatúre a divadlu a prekladateľstvu. V roku 2007-2017 viedol Katedru divadelnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Potom prijal ponuku stať sa členom tímu nového dekana FF UK Michala Pullmanna. Od februára 2018 je poverený funkciou prodekana pre “vnútorné” vzťahy a prijímacie konanie pražskej FF UK. O divadle prednáša na univerzitách či konferenciách vo Francúzsku, Portugalsku, Bulharsku, Holandsku, Argentíne, Turecku či na Slovensku. Spoločne s rôznymi tuzemskými aj zahraničnými partnermi sa podieľal na vzniku a realizácií rozmanitých medzinárodných projektov (sympózia, konferencie, workshopy, festivaly, ktorých sa zvyčajne zúčastňujú aj francúzsky hovoriaci hostia), a to vrátane fundraisingu. S francúzskymi partnermi pravidelne spolupracuje ako pri svojich univerzitných aktivitách, ale aj v oblasti edičnej, popularizačnej činnosti a odborných aktivitách. Zo svojej publicistickej praxe a umeleckej spolupráce s divadelnými súbormi v rámci celej Českej republiky aj v zahraničí má skúsenosť s mediálnym prostredím, s fungovaním mediálneho a knižného trhu a s PR. Aktívne sa zaujíma a o kultúrno-politické tuzemské dianie, rovnako aj o dianie vo francúzskom prostredí.

Martin Ondriska (Slovensko)

Martin Ondriska je divadelník so sklonmi k výtvarnému a inému umeniu. Od roku 1993 je pedagógom na VŠMU na katedre réžie a dramaturgie, odbor- analýza dramatického textu a dramaturgia. Má za sebou štúdium na gymnáziu Makarenkova, pozíciu asistenta kamery ŠFK Koliba. Magisterské štúdium na VŠMU absolvoval vedeckou štúdiou o diele Samuela Becketta. Počas štúdia i po ňom absolvoval stáže a realizoval sa na “púťach” vo Viedni, Moskve, Báčskom Petrovci, Kolíne, Nottinghame, Kútoch, Dortmunde, Skopje, či Dubline. V súčasnosti tiež v Londýne a Lisabone a spolupracuje na scénároch, autorských projektoch (divadlo, rozhlas, opera) či dokumentárnych filmoch. Publikoval knihu o Beckettovi, dramatizoval Joyceovho Ulyssease, píše novely a básne. Spoluzakladateľ divadla Hubris, pracoval tiež s J.Vlkom, T. Cillerom, M. Piterkom, J. Stoneom, M. Polákovou, R. Rothom. V ostatnej dobe v spolupráci s Markom Piačekom vytvoril operu Lesť rozmysli o rozdelení Československa, libreto o k opere 66 sezón podľa Goetheho- Kráľ duchov, inscenáciu Dážď- a uzrela oslica anjela podľa románu Nicka Cavea, projekt Apolloopera o bombardovaní rafinérie Apollo, projekt Stručné dejiny vesmíru, rozhlasové hry podľa románov J. Joyce Ulysses, H. Melville – Moby Dick a mnohé ďalšie.

Mojca Redjko (Slovinsko)

Mojca Redjko je expertka v oblasti umeleckého vzdelávania, vedie program pre mladé publikum v Národnom divadle v Maribore. Študovala jazyky a pracovala 20 rokov ako učiteľka. V 1997 založila Divadelnú školu, inovatívne tvorivé centrum s flexibilnými formami vzdelávania v oblasti divadelného umenia. V roku 2013 školu rozšírila o produkčný program Druhá scéna. Oba programy ročne zaujmú 15 až 25 študentov. V rokoch 2009-2016 bola umeleckou a výkonnou riaditeľkou Bábkového divadla v Maribore. V 2010 sa divadlo presunulo do zrenovovaných priestorov bývalého kláštora a začalo novú sezónu s veľkým úspechom, za krátko sa stalo jedným z najznámejších súčasných bábkarských centier v Európe, zvýšilo si svoju popularitu a profesionálnu reputáciu viac ako 40 národnými a medzinárodnými cenami. Pravidelne spolupracuje ako programová manžérka s festivalmi a podujatiami na pomedzí divadla a vzdelávania.

Yael Biegon-Citron (Izrael)

Yael Biegon-Citron je divadelná režisérka, dramaturgička a dramatička z Tel Avivu. Vyštudovala divadelnú réžiu, pracuje ako umelecká šéfka festivalov Odesa-TLV a St.Petersurg nightsm ako aj na iných viacžánrových projektoch. Spolupracuje ako dramaturgička s významnými izraelskými divadelníkmi a choreografmi, je zakladateľkou Spisovateľského klubu Izrael a autorka piesňových textov pre domácich aj zahraničných hudobníkov. Od roku 2006 vedie divadelné a performačné tvorivé dielne v Izraeli a v zahraničí. V súčasnosti pracuje na projekte objektového divadla, ktoré bude mať premiéru v roku 2019.

Študentská porota

Plamen Harmandijev (Bulharsko)

Plamen Harmandjiev je študentom tretieho ročníka divadelných štúdii a divadelného manažmentu na National Academy for Theatre and Film Arts v Sofii.  Doma v Bulharsku pracoval na mnohých národných a medzinárodných divadelných. V máji v roku 2017 v Sofii bola premiéra “HYSTER”, predstavenie, v ktorom pôsobil ako asistent dramaturga. V novembri toho istého roku pôsobil ako účinkujúci pre berlínsku spoločnosť “SHE SHE POP” vo svojom vystúpení “Oratorio”, ktoré je súčasťou festivalu ACT v Sofii.

Vaiva Martišauskaité (Litva)

Vaiva Martišauskaitė v súčasnosti študuje históriu a kritiku kritiku hraných a filmových umení na Lithuanian Academy of Music and Theatre. Okrem jej záujmu o teoretické oblasti umenia pracuje aj ako producentka na rôznych študentských filmových a divadelných produkciách. V roku 2017 získala Vaiva prestížne študentské štipendium Irena Vaišytė za vynikajúci výkon akademickej a umeleckej činnosti. Je projektovou manažérkou a programovou vývojárkou Medzinárodného filmového festivalu “Šoblė”, dramatického festivalu “Dramokratija” a koordinátora vzdelávacieho programu pre Skalvijskú filmovú akadémiu.

 Samuel Chovanec (Slovensko)

Samuel Chovanec študuje divadelnú réžiu v prvom magisterskom ročníku na VŠMU. Venuje sa najmä autorskej tvorbe. Napísal 4 divadelné hry z toho dve sa  umiestnili na súťaži Nová dráma. V réžii sa venuje najmä skúmaniu formálnej zložky komunikácie s divákom.

Tamta Tavdishvili (Gruzínsko)

Tamta Tavdishvili získala magisterký titul v divadelnej režii z Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University.Je držiteľkou bakalárskeho titulu v odbore činoherné a filmové herectvo, ktoré vyštudovala na tej iistej univerzite.
Jej záujmy siahajú do oblasti fyzického divadla. V súčasnosti pracuje ako asistentka učiteľa javiskového pohybu na Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University. Ďalej pôsobí aj ako herečka v Kakha Bakuradze’s Movement Theater, hrá aj v predstaveniach v rôznych divadlách v Tbilisi a Gruzínsku.V roku 2016 bola členkou študentskej poroty “ISTROPOLITANA PROJECT”.V apríli 2018 bola účastníkom študentskej poroty “SETKANI / ENCOUNTER”.

Jan Janča (Slovakia)

Jan je študentom réžie tretieho ročníka v bakalárskom stupni na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V školskom divadle ako režisér vyprodukoval tri inscenácie (L.Norén- O láske, D.Mamet – Sexuálna perverzita v Chicagu, W.Wolf – Nič.A všetci svätí. Jan začal svoju kariéru ako herec v Českej republike.

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre