Švajčiarsko – Blokáda

14:20 Divadlo Lab

Réžia: Sarah Lerch
Dramaturgia: Gerardo Tetilla
Scéna: Sarah Lerch, Rosario Iraldo
Účinkujúci: Nina Pigné, Antoine Zivelonghi, Brita Kleindienst (substitute for Sarah Lerch)

Škola: Dimitriho divadelná škola, Verscio

Blokáda je výsledkom výskumu medzinárodného tímu (jeho členovia boli zo Švajčiarska, Francúzska, Talianska, Argentíny a Nórska) o budovaní a dekonštrukcii prekážok medzi ľudskými bytosťami. Hranice, ktoré nás niekedy chránia a niekedy obmedzujú náš výhľad, sú znázorňované neustálym pohybom a premenou scénografie.
Sarah Lerch vytvorila toto dielo ako svoj magisterský projekt; herci pracovali kolektívne, vytvorili scénografiu, príbeh, pohybovú zložku a živú hudbu.
Obecenstvo sa môže voľne pohybovať po javisku, uprostred deja, umožňuje tak divákom vybrať si, popremýšľať, a nakoniec zmeniť svoj vlastný uhol pohľadu.Blokáda je fyzické divadlo, ktoré spája dej, tanec, akrobaciu a živú hudbu. Dielo je nonverbálne a prekračuje jazykové bariéry aj vďaka silnej vizualizácii a komickosti v pohybovej abecede.