Slovensko – Je svätá

20:00 Divadlo Lab

Réžia: Matúš Bachynec
Dramaturgia: Lucia Mihálová – Šuľová, Miroslava Košická
Scéna: Ján Husár
Kostýmy: Ján Husár
Choreografia: doc. Juraj Letenay
Hudba: Daniel Fischer
Hrajú: Anna Rakovská, Monika Potokárová, Tomáš Stopa, Martin Varínsky, Richard Autner, Samuel Šimko, Marek Koleno, Simon Kopunec

Škola: Vysoká škola múzických umení

Biblická kniha Judita už po stáročia inšpiruje umelcov z rôznych oblastí. Slúžila ako námet Caravaggiovi, Klimtovi, Mozartovi… Chorvátsky dramatik Miro Gavran vytvoril na základe tejto starozákonnej knihy novelu Judita. Oproti biblickej predlohe nám Gavran prináša nielen príbeh o sile viery, ale aj o sile lásky a obety.

V adaptácii Matúša Bachynca sa kladie dôraz na spoločenskú rovinu príbehu. Adaptácia rozvíja a dopovedá motívy z Gavranovej novely – rôzne postoje k viere a náboženstvu, vzťah k Bohu, zneužívanie viery v prospech moci. Nie je to historický obraz zo života Židovského národa, ale princíp judaizmu tu slúži ako spôsob vyjadriť princípy akejkoľvek komunity, ktorá sa obáva narušenia vlastnej intergrity. Práve z tohto strachu pramení prísnosť zákonov, opatrení a radikálnych postojov.

Foto: Miška H. Photography

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre