Grécko – O hudbe

20:20 Meteorit

Réžia: Anastasia Chintzoglou (pod pedagogickým vedením Michaela Marmarinosa)
Dramaturgia: Anastasia Tzellou
Scéna: Anastasia Chintzoglou
Svetelný dizajn: Eleni Choumou
Zvukový dizajn: Orestis Patsinakidis
Hlasová príprava: Noula Papadopoulou
Účinkujúci: Caterina Sisinni, Orestis Paliadelis, Marilou Vomvolou, Georgia Chouchoumis, Dimitris Fourlis

Škola: Katedra výtvarného umenia, Divadelná fakulta Aristotelovej univerzity v Thessalonikách

„Ako herečku ma vždy fascinovalo fyzické vypätie ako technický nástroj herca. Moja dvojitá rola režisérky a hudobníčky ma núti uvažovať o divadelnej réžii ako o ʻorchestrálnej kompozíciiʼ konaní, pohybov, slov a zvukov,“ vraví Anastasia Chintzoglou.
V tomto projekte sa tvorcovia usilovali vytvoriť zvukové predstavenie, ktoré osloví diváka vo viacerých smeroch. Cieľom bolo spojiť teóriu sv. Augustína s divadelnou tvorbou. Používané sú úryvky textu v starej gréčtine, ktoré sa postupne rozkladajú na slová, slabiky, hlásky a zvuky. Potom sa z toho vytvorí pieseň, ktorá zaznieva z ticha a končí sa ako výkriky chaotických zvukov. Základné prvky, ktoré tvorcovia použili sú pohyb a znehybnenie tela, hudobné zákonitosti pri tvorbe textu a ticho.