Moldavsko – Peklo je v nás

14:20 Malá scéna STU

Réžia: Vlad Ciobanu
Scéna: Vlad Ciobanu
Kostýmy: Vlad Ciobanu
Účinkujúci: Ion Jitari, Victoria Cîșlaru, Draga Dumitriţa Drumi, Iurie Focşa

Škola: Vysoká škola múzických a výtvarných umení, Chisinau

Inscenácia Peklo je v nás čerpá z diela Jeana–Paula Sartra S vylúčením verejnosti.
Garcin – novinár, Inès – poštová úradníčka a Estelle – milenka; tri duše, zjavne odlišné, sa dostali do jednej miestnosti v pekle. Namiesto šibeníc, vidiel a kotlov plných smoly objavia filmové rekvizity – filmy, kinopremietačky a kreslá. Strach z utrpenia je bezprostredný.
Považujú za omyl, že sú uvrhnutí do pekla, každý z nich sa prichádza vyspovedať a rozpovie príbeh svojho života. Každému príbehu však chýba kľúčový moment – hriech. Ale kontroverznosť, ktorá sa v každom z týchto príbehov objavuje, odhaľuje kriminálne činy každej postavy. Inès zabila svojho bratanca, aby mohla milovať jeho manželku; Garcin podvádzal svoju manželku a Estelle zabila svoje dieťa, keďže bolo nemanželské.
Úprimnosť im však nepriniesla vytúženú úľavu. Napriek tomu, že si navzájom odhalia svoje duše, nie sú schopní vzájomnej podpory. Za každú cenu chcú uniknúť z pekla. Až v tej chvíli pochopia, že ich súžením je trpezlivo znášať tých druhých.