Veľká Británia – Pod zlomeným  ja / Jej fázy

16:20 Divadlo Astorka

Réžia: Matthew Kaltenborn (supervised by Luis Campos)
Dramaturgia: Matthew Kaltenborn (supported by Thomas J.M.Wilson)
Scéna a kostýmy: Matthew Kaltenborn
Hrajú: Matthew Kaltenborn, Lucy Gallagher, Annabel Morley and Catherine Clark

Škola: Vysoká škola dramatických umení Rose Bruford

Inscenácia Pod zlomeným ja skúma kľúčový koncept Jacquea Lacana „Fázy zrkadla“ prostredníctvom bábkového divadla. Použitie bábok je koncepčné, pomocou nových médií podporuje Lacanove myšlienky, jeho teóriu.
Hra je o dvoch jedincoch, ktorí hľadajú odpoveď na to, kým alebo čím sú; toto hľadanie ich vedie k tomu, aby sa vzdali svojej pôvodnej tvorby, prešli zrkadlami a prekonali svoju pomýlenú identitu, aby nakoniec našli svoje „druhé ja“, ale je to „druhé ja“ naozaj ich?
Je to vizuálne predstavenie s temným, neobvyklým estetičnom, hľadanie existencie ako experimentu v praxi, a tiež ako samostatnej performancie.

Réžia: Claire Campbell, Anna Sophia Menato and Annabel Morley (supervised by Alexia Kokkali in collaboration with Bernadette O’Brien)
Dramaturgia: Claire Campbell, Anna Sophia Menato and Annabel Morley
Scéna a kostýmy: Claire Campbell, Anna Sophia Menato and Annabel Morley
Hrajú: Claire Campbell, Anna Sophia Menato and Annabel Morley

Jej fázy je hra, ktorej korene siahajú do étosu mravného základu spolupráce a medziodborovosti. Hra je kombináciou živej hudby, výrazného hlasu, pohybu a obrazu, v ktorej sa odohráva príbeh troch žien. Hra skúma ich vzájomné intenzívne vzťahy a rituály.
Hra nastoľuje otázky súčasných spoločenských noriem, predovšetkým rodových a zobrazuje problém cez optiku fašiangov, zamýšľa sa nad problémami budovania spoločnosti.
Je to príbeh troch žien, ktoré sú konfrontované obmedzeniami v rámci svojho rodu a následnej frustrácie. V príbehu sa prelína realita – dom, kde postavy spoločne bývajú a abstraktný svet ich zmätenosti, snov a strachu.